به سمت مقصد

هسته فرهنگی اداره ی تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان روستای قرقسین

و من تنها خسته ام از بی تو بودن

من همچنان در انتظار تو هستم،

در میانه راه زندگی و در جاده انتظار

بیراهه های زیادی را رفته ام ولی هنوز گم نشده ام .

به بن بست های زیادی برخوردم ولی هنوز ناامید نشده ام .

در جنگلهای زیادی زخمی شده ام، ولی هنوز از پا نیفتاده ام .

دستم را به دیواره های راه میگیرم و در تاریکی غیبت‌‍‌،  پیش میروم.

 هزاران بار زمین می خورم و دوباره زمین می خورم.

 ولی باز میروم و به امید گرمی حضور تو برمیخیزم

و دوباره نرم و آهسته به پیش میروم .

گاهی یک راه را چندین  بار دور خود میچرخم و باز میروم و برمی گردم.

 و گاهی ساعت ها بی حركت و ساکن خیره می مانم .

 و در این مسیر تنها به خیال تو خوشم.

 می دانم هنوز در ابتدای راهم.

 جاده زندگی من سنگلاخ است و همیشه تاریک...

ولی هر از گاهی نوری روشن می شود

 و راه را نشانم می دهد

 و من تنها خسته ام از بی تو بودن

از تنهایی و غربت،

 از انتظار

و ....

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت   توسط رقیه هشت دری  |